ButtonsSidebarsTranslationsOtherMyIE2
 

 

 

If you ever find that the latest version of Maxthon isn't here, please and remind me to release it here!

Swedish
(
screenshot)

  1.5.2.21

In Swedish:

Uppdatera genom att välja "Hjälp">"Kolla efter uppdatering" i Maxthon. Version 1.2.5+ av Maxthon och översättning måste användas för att detta ska fungera. Starta om Maxthon för att aktivera nya översättningen!

Annars finns senaste översättningen annars på adressen:
http://mdlist.free.fr/Swedish.zip
Om du använder en tidigare version än 1.2.5 och vill uppdatera kan du ladda ned översättningen direkt därifrån.

Alla standarddelar och resurser är översatta och anpassade efter svenska villkor:
- programmet
- resurser (explorer-fält)
- sök (explorer-fält)
- sökfältet (verktygsfält)
- Dagens tips
- länklistan 

OBS! Om du gjort några tillägg eller ändringar i främst sökfältets inställningar vill du kanske spara filen SearchBar.ini. Annars kommer inställningarna återställas till de svenska originalinställningarna.

 

In English:

Update the translation by selecting "Help">"Check for Updates". Version 1.2.5+ of Maxthon and translation has to be used for this to work. Restart Maxthon to activate the new translation!

The latest translation will in any case always be found at the URL:
http://mdlist.free.fr/Swedish.zip
If you are using an earlier version than 1.2.5 and want to update, you can download the translation straight from there.

All original parts and resources translated and adopted to Swedish conditions:
- program
- resources (sidebar)
- search (sidebar)
- search (toolbar)
- tips of the day
- link list

Please note that if you've made changes in e.g. the search field settings, you may want to keep your SearchBar.ini-file. Otherwise the settings will be reset to the Swedish defaults.

/mdlist

 

EasyFinderSwedish
(
screenshot

  - Translation for EasyFinder 3.0 beta 11
Swedish translation of the great plugin EasyFinder.
Installation:
1) Unzip the "Swedish" folder into the langage folder in EasyFinder.
2) Run the install.bat.
3) Restart EasyFinder and it's in Swedish!

 


 

Swedish125
(
screenshot)

 
Auto-uppdatering av översättningen introduceras! Uppdatera genom att välja "Hjälp">"Kolla efter uppdatering" i Maxthon. Version 1.2.5+ av Maxthon och översättning måste användas för att detta ska fungera. Starta om Maxthon för att aktivera nya översättningen!

Svensk översättning, för Maxthon v. 1.2.5. Alla standarddelar och resurser är översatta och anpassade efter svenska villkor:
- programmet
- resurser (explorer-fält)
- sök (explorer-fält)
- sökfältet (verktygsfält)
- Dagens tips
- länklistan

OBS! Om du gjort några tillägg eller ändringar i främst sökfältets inställningar vill du kanske spara filen SearchBar.ini. Annars kommer inställningarna återställas till de svenska originalinställningarna.

In English:
Introducing auto-update of language file! Update the translation by selecting "Help">"Check for Updates". Version 1.2.5+ of Maxthon and translation has to be used for this to work. Restart Maxthon to activate the new translation!

Swedish translation, for Maxthon v.
1.2.5. All original parts and resources translated and adopted to Swedish conditions:
- program
- resources (sidebar)
- search (sidebar)
- search (toolbar)
- tips of the day
- link list

Please note that if you've made changes in e.g. the search field settings, you may want to keep your SearchBar.ini-file. Otherwise the settings will be reset to the Swedish defaults.

 


 

Swedish124

  
Swedish translation, for Maxthon v.
1.2.4.

 


 

Swedish122-1.2.3

 
Swedish translation, for Maxthon v.
1.2.2-1.2.3.

 


 

Swedish1201

 
Swedish translation, for Maxthon v.
1.2.01.

 


 

Swedish1200

 
Swedish translation, for Maxthon v.
1.2.00.

 


 

Swedish11115

  
Swedish translation, for Maxthon v.
1.1.115-1.1.120.

 


 

Swedish11090

  Swedish translation, for Maxthon v. 1.1.090.

 


 

Swedish11067

  Swedish translation, for Maxthon v. 1.1.067.
Read the included ReadMe-file for more info!  

 


 

Swedish11061

  Swedish translation, for Maxthon v. 1.1.061.
Read the included ReadMe-file for more info! 

 


 

Swedish11050

  Swedish translation, for Maxthon v. 1.1.050.
Read the included ReadMe-file for more info! 

 


 

Swedish10035-39

  Swedish translation, full, for Maxthon v. 1.0.035-1.0.039.
Read the included ReadMe-file for more info! 

 


 

Swedish100250

  Swedish translation, for Maxthon v. 1.0.0250.
Read the included ReadMe-file for more info!

 


 

Swedish100220beta

Swedish translation, for Maxthon v. 1.0.0220 beta
(some parts still to translate).

 


 

Swedish100168beta

Swedish translation, for Maxthon v. 1.0.0168 beta
(some parts still to translate).

 


 

Swedish0927

Swedish translation, for v. 0.9.27

 


 

Swedish0926

Swedish translation, for v. 0.9.26

 


 

Swedish091820

Swedish translation, for v. 0.9.18.20

 


 

Swedish0917

Swedish translation, for v. 0.9.17

 


 

Swedish0916

Swedish translation, for v. 0.9.16

 


 

Swedish0913

Swedish translation, for v. 0.9.13

 


 

Swedish0912

Swedish translation, for v. 0.9.12

 


 

Swedish0911

Swedish translation, for v. 0.9.11

 


 

Swedish0910

Swedish translation, for v. 0.9.10

 


 

Swedish082126

Swedish translation, for v. 0.8.2126

 


 

Swedish082070

Swedish translation, for v. 0.8.2070

 


 

Swedish082003

Swedish translation, for v. 0.8.2003

 


 

Swedish071240

Swedish translation, for v. 0.7.1240

 


 

Swedish07435

Swedish translation, for v. 0.7.435

 

[Buttons] [Sidebars] [Translations] [Other] [MyIE2

 

 


Copyright © 2004 mdlist.